September 12, 2005

Article on Security

I hate to make this a blog where I drop in links from around the world and feel happy at having put something on it. I definitely wouldnt want to do that. Anyways, came across this link on email today.


If you are reading it, dont read it as the six dumbest ideas in Computer Security. Rather read it as the One reason why Computer Security is all screwed up. The first one. Most of the others are a form of the same idea. Read about the description of Default Permit strategy. Think about it.


That is probably one of the biggest things that is causing havoc with having to run an ever-losing race with vulnarabilities, hacks and other evil in the networked world.


And to think all one had to do was ask

-- ravi

1 comment:

FADO Blog said...

Nhiều chị em tỏ ra thắc mắc khibà bầu đau dạ dày nên ăn gì vì lúc đó chắc không có tâm trạng để ăn uống, bà bầu bị viêm đại tràng có nguy hiểm không vì những cơ quan bên trong bị đau thì sẽ rất khó chịu, bà bầu đi tiểu buốt có sao không và nó có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, bà bầu bị tiểu đường có sao không vì đang trong thời gian của thai kì do đó phải theo dõi thường xuyên nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì là điều quan trọng nhất, vì lượng đường tăng cao dẫn đến nguy hiểm cho thai nhi vì thế nên bổ sung các chất cần thiết khác.